Hem

Rengsjö Norra Samfällighetsförening

 

Välkommen till Rengsjö Norra Samfällighetsförening

 

Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar, BOLLNÄS Höle GA:12 och BOLLNÄS Höle GA:13

 

BOLLNÄS Höle GA:12 (Byvägarna) består av 338 fastigheter

BOLLNÄS Höle GA: 13 (skogsvägarna) består av 175 fastigheter.

 

Belagd väg 5,9 km, grusväg 95,6 km.

 

Föreningens verksamhet är försäkrad genom Dina Försäkringar!!!

Vägar som ingår i samfälligheten